Om oss

Om oss

Vår visjon

"Vi skal bidra til å skape aktive lekemiljøer"Eli Kaspersen, Jan Ove Kappelslåen og Bjørn Petter Bjørgo har alle bakgrunn og erfaring fra barnehage, innenfor drift, nyetablering, utforming av bygg, pedagogikk og økonomi. Aktiv Oppvekst AS ble startet i 2016, med ønske om å bidra til innovasjon og utvikling av produkter som kan fylle flere funksjoner i barns fysiske lekemiljø i barnehager, SFO og skoler. Vi tilbyr også konsulenttjenester innenfor utforming av barnehager og uteområder. Møbler og inventar

Vi ønsker å tilby barna et fleksibelt, spennende og utfordrende lekemiljø, med møbler som gjør at man raskt og enkelt kan endre rommets funksjon. Våre produkter er designet ut fra erfaringer fra en praktisk barnehagehverdag med stadig vekslende behov. De kan brukes aktivt i alle typer lek for samtlige aldersgrupper, i tillegg til at de er fleksible og enkelt kan settes til side på et lite areal for å frigjøre gulvplass. Møblene har en fri form som gir muligheter for kreativ bruk, samtidig som de er solide og lette.

Vi har høy miljøbevissthet og bruker kun tresorter fra bærekraftig skogbruk. Alle våre lim- og lakkprodukter er lavemiterende, og er sertifisert i henhold til ISO-norm. Blokkie er giftfrie solide produkter som er CE-sertifisert i henhold til EU's Toy Safety Directive. 
Rådgivning bygg

Rådgivning innenfor utforming av barnehager og uteområder. Dette gjelder både prosjektering av nye bygg, og rehabilitering av eksisterende bygg eller enkeltrom i bygget.

 

Vårt mål er at et bygg skal hjelpe deg i hverdagen, med funksjonene der man trenger dem. Et bygg skal bidra til å skape en god ramme for den pedagogiske virksomheten og være et godt sted for barna og en god arbeidsplass for de ansatte. Vi planlegger derfor ut i fra en praktisk hverdag, hvor alt fra rutiner, alle former for lek og aktiviteter inne og ute, møtevirksomhet, kommunikasjon og HMS blir ivaretatt. Vi fokuserer på fleksible bygg, hvor man ikke må låse seg for mye til en bestemt måte å jobbe på, hvor man kan ha åpne løsninger, og samtidig ha mulighet for å skjerme mindre grupper. Hver enkelt tomt og hvert enkelt bygg er unikt, og det handler om å finne den beste løsningen for den enkelte barnehage. 
Org.nr: 917 856 990


Aktiv Oppvekst AS

Holsetgata 22

2317 Hamar

Copyright 2016 Aktiv Oppvekst AS. All rights reserved.